ANBI

Uiteraard kosten onze activiteiten en dromen geld, zie ons jaarverslag en financieel verslag. Heel fijn als je ons werk wilt steunen.

Goed om te weten: Stichting Daar ben je! is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is je gift aftrekbaar van de belasting.

Samen tot leven komen. Met jouw steun maak je daar deel van uit.

Stichting Daar ben je!
Bankrekening: NL59 SNSB 0339 6656 45
RSIN: 8614922468

Gevestigd in Rotterdam
Kamer van Koophandel: 78679699

 

Voor het jaarverslag en het beleidsplan, onze begroting en onze  jaarrekening, klik op de buttons onder. Stichting Daar ben je! is opgericht op 21 juli 2020. Het eerste boekjaar eindigt op 31december 2021. De resultatenrekening omvat dus de periode vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2021. De stukken zijn vastgesteld door het bestuur op 21 januari 2022.

Stichting Daar ben je! zoekt de bloei van ieder mens. Als ieder mens uitgroeit tot de persoon die hij of zij in de kern is, dan verandert de samenleving in een boomgaard, waarin het voor een ieder goed toeven is. We doen dit als navolgers van Christus.

De trainerscursus wordt 'om niet' ter beschikking gesteld aan predikanten, kerkelijk werkers en deskundige vrijwilligers op voorwaarde dat zij de workshops van Daar ben je! zelf ook 'om niet' geven in hun eigen omgeving.

De bestuursleden Cees Rozendaal (voorzitter), Ruud Heijloo (secretaris en penningmeester), Geralda Rohaan (algemeen lid) ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Het werk doen zij als vrijwilliger.

Reacties zijn gesloten.