ANBI

We zijn heel blij en dankbaar waar we nu staan: het begin van een mooie ontwikkeling. De begeleiderscursus van Daar ben je! bieden we aan ver onder de werkelijke kosten, om zoveel mensen te kwalificeren om de cursus Daar ben je! in eigen omgeving te geven.  Met de verdere ontwikkeling zijn wel kosten gemoeid. Elke gift is welkom.

ANBI -Stichting Daar ben je! is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is je gift aftrekbaar van de belasting.

Stichting Daar ben je!
Bankrekening: NL59 SNSB 0339 6656 45
RSIN: 8614922468

Gevestigd in Rotterdam
Kamer van Koophandel: 78679699

Stichting Daar ben je! zoekt de bloei van ieder mens. Als ieder mens uitgroeit tot de persoon die hij of zij in de kern is, dan verandert de samenleving in een boomgaard, waarin het voor een ieder goed toeven is. We doen dit als navolgers van Christus.

De de begeleiderscursus wordt voor een klein bedrag aangeboden om veel mensen in staat te stellen de cursus zelf te geven in eigen omgeving.

De bestuursleden Cees Rozendaal (voorzitter), Ruud Heijloo (secretaris en penningmeester), Geralda Rohaan (algemeen lid) ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Het werk doen zij als vrijwilliger.

Voor het jaarverslag en het beleidsplan, onze begroting en onze  jaarrekening, klik op de buttons onder. Stichting Daar ben je! is opgericht op 21 juli 2020. Het eerste boekjaar eindigt op 31december 2021. De resultatenrekening omvat dus de periode vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2021. De stukken zijn vastgesteld door het bestuur op 21 januari 2022.

Beleidsplan 2020-2025

Jaarverslag 2020-2021

Jaarrekening 2020 - 2021

Begroting 2022

Reacties zijn gesloten.