ANBI

We zijn heel blij en dankbaar waar we nu staan: het begin van een mooie ontwikkeling. Deel je onze dromen, dan hopen we dat je ons financieel wilt steunen. We zijn blij met iedere gift 🙂

ANBI -Stichting Daar ben je! is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is je gift aftrekbaar van de belasting.

Stichting Daar ben je!
Bankrekening: NL59 SNSB 0339 6656 45
RSIN: 8614922468

Gevestigd in Rotterdam
Kamer van Koophandel: 78679699

Stichting Daar ben je! helpt mensen om meer in verbinding met zichzelf en anderen te leven. Dat doen we zonder winstoogmerk. We werken aan een netwerk met deskundige vrijwilligers en professionals zonder winstoogmerk om Daar ben je! voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken.

De bestuursleden Cees Rozendaal (voorzitter), Ruud Heijloo (secretaris en penningmeester), Geralda Rohaan (algemeen lid) ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Het werk doen zij als vrijwilliger.

Voor het jaarverslag en het beleidsplan, onze begroting en onze  jaarrekening, klik op de buttons onder. Stichting Daar ben je! is opgericht op 21 juli 2020.

Reacties zijn gesloten.