‘Happy memory’

'Happy Memory'

In december waren we 35 jaar getrouwd :). Van goede vrienden, die er toen ook al bij waren, kregen we 'Happy Memory': een doos vol kaartjes om het spel Memory te spelen, maar dan met foto's van gezamenlijke herinneringen. Wow, wat een mooi cadeau! Deze 'Memory' omvat een periode van meer dan 40 jaar...

Waar voelde je licht en leven in 2021?

Het leuke cadeau bracht me bij de vraag: 'Hoe ziet onze 'Happy Memory' er uit over 2021?' Of zoals de Jezuïeten het zeggen: 'Waar voelde je leven en licht, ook al was het een Coronajaar...?'

Ik denk aan de leuke gesprekken in twee- drie- of viertallen. Ook de mooie huisvieringen zie ik voor me en hoe blij ik was dat ik in september weer aan het werk kon. En... niet te vergeten: ik voel nog de dankbaarheid dat mijn partner slechts kort en licht ziek was van Corona.

Mensen zijn belangrijk voor me, zo blijkt. Mensen met wie je samen optrekt, samenwerkt, samen mooie herinneringen maakt. 'Daar wen je ook niet aan', zegt wetenschapper Sonja Lyubomirsky, 'zoals je bijvoorbeeld went aan een hoger inkomen. De blijdschap die je vindt in relaties blijft onveranderd sterk'. Volgens haar is de emotie van de liefde de meest gelukmakende emotie die er is. Die ervaren we ook voor het eerst in contact met mensen.

Een mooi sieraad
'De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze'.
Poeh.

Het doet me denken aan een ander vers uit de Bijbel:
'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.'

Liefde en trouw als sieraad.
Ik hoor de oproep erin om er zelf mee te beginnen
om het geluk van een ander voor ogen houden
om te oefenen in luisteren en een ander bevestigen.
Ja, dat zou ik graag willen!

Komend jaar hoop ik te groeien als vriendin,
als mens bij wie een ander graag wil zijn.
Oefenen in trouw zijn in liefde,
op welke manier dan ook.
Op hoop van zegen 🙂

Een inspirerend 2022 toegewenst!
Else

 

 

Bijbelteksten zijn afkomstig van de NBV@ 2004-2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.